SALENTO LIVE – ALESSIA FILIPPI – Venerdi 4 Agosto 2017