SALENTO LIVE – STEFANO SCORRANO – Venerdi 30 Ottobre 2020