SILLABE DI SETA – OSVALDO PILIEGO – Lunedi 15 Gennaio 2024